Ροδέλα κοπής – διαμόρφωσης ζαχαροπαστας

6.50

Ροδέλα κοπής – διαμόρφωσης ζαχαροπαστας

28 cm * 49 cm